OSLOBOĐENJE OD SUDSKIH PRISTOJBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Stupanjem na snagu novog Zakona o sudskim pristojbama od 1. siječnja 2019. godine prošireno je pravo oslobođenja od sudskih pristojbi i na osobe s invaliditetom dok je ranije to pravo bilo priznato tek invalidima Domovinskoga rata.

Podsjetimo, sudske pristojbe plaćaju se u svakom od sljedećih postupaka:

1. parničnom

2. izvanparničnom

3. ovršnom

4. ostavinskom

5. zemljišnoknjižnom

6. kaznenom, po privatnoj tužbi

7. u upravnim sporovima

8. postupku upisa u sudski registar

9. postupku stečaja i likvidacije

10. drugim slučajevima propisanim zakonom.

Stavak 1. članka 10. Zakona govori da stranka koja nije u mogućnosti platiti sudsku pristojbu bez štetnih posljedica za uzdržavanje sebe i svoje obitelji može podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja pristojbe sukladno posebnim propisima.

Sukladno stavku 5. članka 11. Zakona status osobe s invaliditetom dokazuje se temeljem valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Od plaćanja pristojbi oslobođeni su (Zakon o sudskim pristojbama, NN 118/18, članak 11.):

5. invalidi Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i osobe s invaliditetom, na temelju valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

10. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti te organizacije osoba s invaliditetom