Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

4.srpnja 2018. članovi Udruge osoba s invaliditetom Samobora i Svete Nedelje zajedno sa članovima Udruge invalida rada posjetili su izložbu Katarina Velika-Carica svih Rusa.

Povodom obilježavanja 50. obljetnice prijateljstva gradova St. Peterburga i Zagreba Galerija Klovićevi dvori priredila je veliku izložbu djela iz jednog od najvećih svjetskih muzeja – Muzeja Ermitaž iz St. Peterburga.

Članovi su Udruge na  dvije etaže Galerije Klovićevi dvori imali priliku vidjeti više od 1000 eksponata, preko kojih su saznali zanimljivosti o Katarininom životu te dolasku u Rusiju i na prijestolje, o precima, carskoj obitelji i dvoru, njezinoj velikoj ulozi u obrazovanju i prosvjetiteljstvu, vanjskoj politici i ratovima koje je vodila, a ponajprije su osjetili  caričinu strast za umjetnošću koja ju je dovela do otkupa mnogih zbirki i osnivanja Ermitaža.

Izložba o vladavini jedne od najmoćnijih žena u povijesti, carici Katarini II. bila je vrlo edukativna za članove Udruge koji su s izložbe izašli puni dojmova.

 

 

 

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Petak 13. travnja 2018. godine smo rezervirali za posjet muzeju Mimara.

Naime na veliki interes i želju našeg člana Alana smo se uputili u razgledavanje muzeja Mimare.

U prostorima muzeja smo razgledali preko dvije stotine raznih likovnih djela, zatim zlatne i srebrne vrednote, te na zadnjem katu umjetnine od stakla.

Velika pohvala osoblju muzeja koji su se maksimalno potrudili da nas ugoste i da se osjećamo ugodno za vrijeme boravka u muzeju!

Nakon obilaska muzeja uputili smo se na Zrinjevac kako bi sudjelovali na Memorijalu „Suze za Zlatka Bočkala“ koji je bio organiziran kao spomen na prerano preminulog predsjednika Udruge invalida rada.

Kući smo se vratili prepuni dojmova i sretni što smo proveli prekrasno sunčano poslijepodne u lijepom i ugodnom društvu!  

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Povodom "Dana otvorenih vrata Udruge invalida rada" i maskenbala sudjelovali smo na prekrasnom druženju i zabavi,
a niti nagrada za uspješno maskiranje nije izostala, te koristimo ovu priliku da čestitamo članici Danijeli Pismarović za osvojeno 3. mjesto za masku "Žena pauk",
a ujedno se zahvaljujemo suradnicima iz Udruge invalida rada Zagreb na pozivu...

Veselimo se novim susretima!

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Diskriminacija na temelju invaliditeta označava svako razlikovanje, isključivanje ili ograničavanje na osnovi invaliditeta koje ima svrhu ili učinak sprečavanja ili poništavanja priznavanja, uživanja ili korištenja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, društvenom i svakom drugom području, na izjednačenoj osnovi s drugima. Ona uključuje sve oblike diskriminacije, uključujući i uskraćivanje razumne prilagodbe. (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom)

Članak 1. iz Zakona o suzbijanju diskriminacije ( NN 85/08, 112/12 ) kaže da se

- ovim Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

-  Diskriminacijom u smislu ovoga Zakona smatra se stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe po osnovi iz stavka 1. ovoga članka, kao i osobe povezane s njom rodbinskim ili drugim vezama.

-  Diskriminacijom se smatra i stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnove za diskriminaciju iz stavka 1. ovoga članka.

Izravna diskriminacija je postupanje uvjetovano nekim od osnova iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji.

Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj po osnovi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa mogu objektivno opravdati zakonitim ciljem, a sredstva za njihovo postizanje su primjerena i nužna.

 

„Rijetko nailazimo na diskriminirajuće pozicije iz osobnih uvjerenja, već su ona posljedica nepoznavanja materije i/ili pogrešnog mišljenja kako takve prilagodbe zahtijevaju velike izmjene u financijskom smislu, što u većini slučajeva nije točno.”

(poruka osoba s invaliditetom)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Radionicu smo odrzali u susret Valentinovu pa su tako i motivi radionice bila srca! Lijepo smo se družili i zabavili, veselimo se novom susretu i zahvaljujemo gđi. Danijeli na gostoprimstvu!

Subcategories